×

Ankara Barosunu ziyaret ettik.

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Av.Süreyya Turan, Yönetim Kurulu üyesi Zübeyde Aksay ve Emmy Di Giogola İle Ankara Barosuna ziyaret gerçekleştirerek Kemal Koranel başkana başarılar dilediler.