×

FEDERASYON VE TEMSİL

  
ULUSLARARASI KADIN HUKUKÇULAR FEDERASYONU
YÖNETİMİNDE “TÜRK HUKUKÇU KADINLAR DERNEĞİ”

 

Hukukçu Kadınlar Derneği 1928 yılında Fransa’da kurulmuş ve daha sonra Estonya, Almanya ve İspanya’da kurulan Hukukçu Kadınlar Dernekleri ile 1929 yılında birleşerek orjinal adı “Des Femmes Des Carrıéres Jurıdıques”  kısaca FİFCJ adını alarak federasyon halinde birleşmişlerdir.

Federasyon kuruluşundan sonra, bütün dünyada hukukçu kadınların yer almaları konusunda çalışmalar yoğunlaşmıştır.

30 Haziran-2 Temmuz 1973 tarihinde İngiltere’de yapılan  konsey toplantısında Federasyon unvanının ingilizce çevirisi  olarak uzun tartışmalardan sonra kabul edilmiştir. INTERNATIONAL FEDERATION OF WOMEN OF LEGAL CAREERS

Federasyonun amacı;

 • Milletlerarası anlayış ve barışı sağlamak,
 • Kadın ve erkek arasında hukuk alanındaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak,
 • Hukuki, sosyal ve ekonomik bakımdan çocuk ve aile problemleri üzerine eğilmek,
 • Değişik ülkelerin kanunları arasında uyum tesisine çalışmak,
 • Dünya hukukçu kadınları arasında dostluk ve mesleki  dayanışmayı sağlamak,


İç İşleri Bakanlığının 8.1.1975 günlü ve (A) 34-10-094/234761-007398 sayılı yazıları ile, Derneğimize verilen izin sonucu, “Milletlerarası

Kadın Hukukçular Federasyonu” ile işbirliği yapma olanağı sağlanmıştır.

Federasyon, değişik ülkelerde olmak üzere 3 senede bir “Genel Kurul” toplantısı yapmaktadır. Türkiye’de 1968 yılında, 1987 yılında ve 2001 yılında olmak üzere üç Federasyon konsey, üç genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır.

Derneğimizin davetlisi olarak İstanbul’a gelen, Mali Hukukçu Kadınlar Derneği üyesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi 1. Başkan Yardımcısı, Federasyon Üyesi Fatoumata Diarra, Roma statüsünün yürürlüğe girmesinden 8 yıl sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi konulu bir konferansı İstanbul’da, Kültür Üniversitesinde vermiştir.

Federasyon Başkanı ve Portekiz İstinaf Mahkemesi Başkanı Terresa Feria De Almeida derneğimiz davetlisi olarak İstanbul Kültür Üniversitesinde düzenlenen konferansta ülkesindeki İstinaf Mahkemesi uygulamalarını anlatmıştır.

Türk Hukukçu kadınları, 1956 tarihinden beri Milletlerarası Hukukçu Kadınlar Federasyonu ile başlarda ferdi üye kaydedilmek üzere ilişki kurmuştur.

Av. Bihterin Berkin 1956 ilk Türk ferdi üye, daha sonra Doç. Dr. Nihal Uluocak, Handan Ertunç, Malike Bayülken ferdi üye olarak toplantılara katılmışlardır.

 • Av.Süreyya Ağaoğlu 1980-1982 döneminde Federasyon 2. Başkanı seçilmiştir.(*)
 • 1982 yılında FİDA Başkanı tarafından Süreyya Ağaoğlu’na toplantıda altın madalya verilmiştir. 
 • Ekim 1994 Mali Bamako Kongresinde Federasyon Başkanlığına “Claire Jourdan” seçilmiştir. Yeni yönetim yaptığı görev bölümünde Av. Fani Motola’yı Orta-Doğu Bölgesi Sorumlu Başkan Yardımcısı seçilmiştir.(**)
 • Eylül 2000 Toledo Kongresinde Av. Ayşen ÖNEN “Federasyonun Avrupa Bölgesi’nden Başkan Yardımcısı seçilmiştir.(***)
 • Eylül 2003 Capo Verde Kongresinde Av. Ayşen ÖNEN yeniden Başkan Yardımcılığına seçilmiştir.
 • Eylül 2009 Paris Kongresinde Av. Ayşen Önen Başkan Yardımcılığına, Av. Alev Toker, Av. Pınar Özlem Tokelli Konsey üyeliğine seçilmişlerdir.
 • Kasım 2012 Senegal Dakar Kongresinde Av. Ayşen Önen Başkan Yardımcılığına, Av. Alev Toker, Av. Ayla Babila ve Av. Ayşen Önen konsey üyeliğine seçilmişlerdir.
   
 • Portekiz’in Coimbra kentinde, 2-3 Mayıs 2013 tarihlerinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Av. Ayşen Önen, 3 yıllık süre için II. Başkan olarak seçilmiştir.