×

Uluslararası Etkinlikler

LİZBON (Portekiz)
XXIII. Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu (FIFCJ) Kongresi ve Kadın Hakları Zirvesi Lizbon Hukuk Fakültesinde gerçekleştirildi.
​NAPOLİ (İtalya)
Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu (FIFCJ) Yönetim Kurulu (Büro) toplantısına, THKD Başkanı Av. Süreyya Turan ve FIFCJ Başkan Yardımcısı Av. Ayşen Önen katıldılar
ROMA (İtalya)
Av. upa Hukuk Akademisi (ERA) tarafından, Roma’da Link Campus Üniversitesinde düzenlenen, “Yapay Zeka ve Ceza Adalet Sistemi” konulu seminer
PARİS (Fransa)
Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu’nun UNESCO temsilcisi sıfatıyla Av. Ayşen Önen, genç kızların yasal, ekonomik ve sosyal hakları konusunda eğitimine ilişkin çalışmalara katıldı.
​İSTANBUL (Türkiye)
Av. Ayşen Önen, Ortadoğu Hukukçu Kadınlar Grubu (WLGME) ile İKÜ Hukuk Fakültesinde, “Yasal Reformlar Yoluyla Kadının Ekonomik Olarak Güçlenmesi” konulu paneli düzenledi.
​İSTANBUL (Türkiye)
“Türk ve İtalyan Uygulamasında Sağlık Hakkının Korunması, Hekim ve Hasta Perspektifinden Yeni Hedefler, Sistemlerin Mukayesesi” konulu sempozyuma FIFCJ üyesi Av. Vania Cirese de katıldı.
​LEGAL REGULATIONS ON WOMEN IN BUSINESS LIFE
Although women make up nearly half the population of both the world and Turkey, they could not have the same opportunity to represent economic activities.
İSTANBUL (Türkiye)
4 Ekim 2018’de, İtalya Hukukçu Kadınlar Derneğinden, Roma Ba- rosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı ve FIFCJ FAO temsilcisi, Av. Luciana Delfini “Uluslararası Boyutuyla Beslenme Hakkı” konusunda İKÜ’de konferans verdi,
ÇEŞME (Türkiye)
Av. Ayşen Önen, İKÜ-Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilen, Uluslararası İnsan Hakları Akademisi
ROMA (İtalya)
FIFCJ Başkan Yardımcısı Av. Ayşen Önen, Av. upa Hukuk Akademisi (ERA) tarafından düzenlenen, “Şifreli Veriler ve Kişinin Kendini Suçlayıcı Beyanda Bulunmama Ayrıcalığı” konulu panele, oturum başkanı olarak davet edildi.
ANTALYA (Türkiye)
FIFCJ’den Av. Vania Cirese, İKÜ-Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Çalıştayı’nda “Çocuk İstismarı” konusunda tebliğ sundu (5-8 Nisan 2018).
BRÜKSEL (Belçika)
Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu (FIFCJ) Başkan Yar- dımcısı Av. Ayşen Önen, Orta Doğu Hukukçu Kadınlar Grubu (WLGM) tarafından, Brüksel’de düzenlenen ve MC Academy’nin desteklediği panele davet edildi.