×

Uluslararası Etkinlikler

9-13. 6. 1980 Fransa/ Paris
FIFCJ Silahsızlanma
17-30. 7. 1980 Danimarka
FIFCJ Konsey Toplantısı
26-30. 11. 1980 Belçika/Brüksel
FIFCJ XI. Kongre ve Konsey Toplantısı
2.3.1981 Fransa/Cannes
FIFCJ Yönetim Toplantısı
19. 5. 1981 Yunanistan/ Selanik
Atatürk'ün 100. doğum günü nedeni ile Yunan Hükümetinin Selanik de yaptığı tören
13-15. 7. 1981 Avusturya /Viyana
Viyana FİDA FİFCJ ortak toplantısı
16-28. 10.1981 Rusya /Moskova
SSCB Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Nina Sergiyeva" daveti
1982, Venezüela/ Caracas
FIDA Toplantısı
4. 4. 1982, İngiltere/ Oxford
FIFCJ X. Kongre ve Konsey Toplantısı
14-18. 11.1979, Atina/Yunanistan
FIFCJ Yönetim Toplantısı
10. 1979, Meksika /Santa-Fe
Uluslararası Kadın Avukatlar Derneği Kongresi “Çocuğun hakları ve bilhassa evlilik dışı doğan çocuklar ve velayet”
7-10. 9. 1979, Rusya/Moskova
FIFCJ VIII: Kongre ve Konsey Toplantısı “Çocuklar İçin Barışçı ve Güvenlikli Bir Gelecek”