×

VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Üyelerimiz ile daha sıkı mesleki ve sosyal iletişim içinde olmak
 
MİSYONUMUZ
 
Derneğimiz tüzüğüne uygun çalışma ve iletişim prensibi ile üyelerimiz arasında dostluk ve bilim ilişkileri kurmak, tüm hukuk problemlerini, özellikle kadın, çocuk, aile sorunlarını, bunlarla ilgili yayın ve yasaları incelemek, mesleki ve sosyal tecrübeleri birleştirmek, mesleki konularda yurtiçi ve yurt dışı uygulamalar ve sistemler hakkında bilgiler edinmek ve iletişimini sağlamak, konferans, panel, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar ve çalışmalar yapmak, mesleki çalışmaların gelişmesini sağlamak ve elde edilen sonuçları üyelerin bilgisine sunmaktır.