×

LİZBON (Portekiz)


 
XXIII. Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu (FIFCJ) Kongresi ve Kadın Hakları Zirvesi Lizbon Hukuk Fakültesinde gerçekleştirildi. Genel Kurula THKD Başkanı Av. Süreyya Turan, FIFCJ Başkan Yardımcısı Av. Ayşen Önen, FIFCJ Konsey Üyesi Av. Alev Toker, THKD üyesi Av. Süheyla Bayık katıldılar.
 


 
Av. Ayşen Önen, Lizbon Hukuk Fakültesi Oditoryumunda yapılan zirvenin açılış konuşmalarından birini yaptı. Av. Süreyya Turan Kadınların Çalışma Hayatının Yasal Boyutlarını anlatan tebliğini sundu. Av. Ayşen Önen, mülteci sorunu ve özellikle kadın ve çocuk mültecilerle ilgili “Hukuk, Dayanışma ve Göç” konulu tebliğini sundu. THKD Başkanı Av. Süreyya Turan dernek faaliyetlerini içeren raporunu ve Av. Ayşen Önen FIFCJ Başkan Yardımcısı faaliyet raporunu sundu, başkan yardımcısı ve UNESCO temsilcisi seçildi. Prof. Dr. Pelin Güven, Av. Alev Toker ve Av. Ayşen Önen konsey üyesi seçildiler. Portekiz TV Ayşen Önen’le Türkiye’de kadın hakları konusunda röportaj yaptı. Hukukçularımız çe- şitli sosyal etkinliklere katıldı (21-23 Kasım 2018).