×

ROMA (İtalya)

 
Av. upa Hukuk Akademisi (ERA) tarafından, Roma’da Link Campus Üniversitesinde düzenlenen, “Yapay Zeka ve Ceza Adalet Sistemi” konulu seminere, Av. Ayşen Önen ve eski üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Yasemin Saygılar Kırıt katıldılar, oturum yönettiler. Seminere katılan hu- kukçular, hızla gelişen dijital çağda, bazı robotik uygulamaların, özel- likle çocuk ve kadın istismarı konusundaki sakıncalarını da anlattılar. Yasal çözüm arayışlarını tartıştılar (24-25 Ekim 2019).