×

ÇEŞME (Türkiye)

Av. Ayşen Önen, İKÜ-Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilen, Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Sempozyumuna FIFCJ’den Av. Caterina Flick, Av. Ana Sofia Gomes, Av. Marina Titievskaya ve Av. Vania Cirese katıldılar, kadın hakları konusunu da içeren tebliğ sundular ve AHİM kararlarını yorumladılar (3-10 Eylül 2018).