×

Dernek başkanımız Av.Süreyya Turan Türkiye Barolar Birliği 37. Mali Genel Kurul’unda

Dernek başkanımız Av.Süreyya Turan Türkiye Barolar Birliği 37. Mali Genel Kurul’unda Anayasada yapılmak istenen değişikliklerin demokratik toplum gereklerine ve Laiklik İlkesine aykırı olduğunu ve İstanbul Sözleşmesinden Asla Vazgeçmediğimizi beyan etmiştir.