×

28 Nisan 2022 İstanbul Sözleşmesi iptal davası

28 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Sözleşmesinden ayrılma kararı aleyhine açılan iptal davası nedeniyle Danıştay 10.Dairesinde gerçekleşen duruşmaya derneğimizi temsilen, Av.süreyya Turan,av.Bahar Güldaş,Av.Zübeyde Aksay,Av.İnci Göktepe ve Av.Canan Arın katılmıştır.Danıştay Salonun tarihinde hiç olmamış bir biçimde dolması tüm kadınların burada yer alması kadınların İstanbul Sözleşmesine ve haklarına nasıl sahip çıktıklarını göstermiştir. Anayasa’nın 90. Maddesi uluslararası sözleşmelerin nasıl yürürlüğe gireceğini belirtmiş olup, insan haklarına dair uluslararası sözleşmelerden  çıkılması nın da aynı usule tabi olması gerekmektedir. Yani  bir yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.İstanbul Sözleşmesi,  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sağlanmadan kadına karşı şiddetin önlenemeyeceğini vurgulayarak bu konuda devletlere önleme ve koruma ve suçluları cazalandırma görevi yüklemektedir.Devletin bu görevlerini yerine getirmek yerine sözleşmeden çıkılması  hukuka aykırıdır. %65 kişi sözleşmeden çıkılmasını onaylamıyor, %17 onaylıyor geri kalanı fikir belirtmemiş. Yani toplumun %83’ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamıyor. Hukuk için, Adalet için, Kadın Hakları ve insan hakları için sözleşmeden çıkılmasına ilişkin bu hukuka aykırı kararıın iptal etmesi gerektiğini düşünüyor ve Danıştayın bu tarihi kararı vereceğine inanmak istiyoruz. Danıştay savcısı kararın iptalini talep etti. Karar daha sonra verilecek.Kararın iptal edilmesi gerekliliği duruşma sonunda daha da açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.Biz kadınlar İstanbul Sözleşmesinden ve haklarımızdan vaz geçmiyoruz.