×

Sözün Özü söyleşileri


Sözün Özü söyleşileri Çocuk Hakları Gelişme ve Korunma hakkı konulu söyleşiye derneğimizi temsilen Av. Zeynep Uçar Yakar katılmıştır.