×

Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) bir nezaket ziyareti

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Av.Süreyya Turan ve Yönetim Kurulu üyesi Zübeyde Aksay ile Emmy Di Giogola ve Habibe İyimaya Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Birlik Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ve Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez ve Hicran Kandemir’e TBB’nin yeni yönetimine başarı dileklerinde bulunduk.