×

Ulusal Etkinlikler

ÖĞRETMENLER GÜNÜ
24 Kasım 2016 tarihinde “Öğretmeler Günü” münasebetiyle Öğretmenler günü kutlama mesajı yayınlandı.
TÜRK HUKUKÇU KADINLAR DERNEĞİNİN NİKAH AKDİ
Nüfus Hizmetleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, ile Nüfus Hizmetleri Yasasının evlendirme yetkisi başlıklı 22. maddesine ekleme yapılarak
BASIN KONSEYİ BAŞKANI PINAR TÜRENǒE RAPOR SUNUMU
​“Herkes İçin Eşit Bir Dünyada Birlikte Varolmak” konulu çalıştayda, medya masasında saptanan, yazılı ve görsel medyada kadını aşağılayan cinsiyetçi yaklaşımlar ve bunların kaldırılması için çözüm önerilerini içeren, kadına karşı yazılı ve görsel medyadaki cinsiyetçi yaklaşımların tespiti ve alınması gereken önlemler konulu Türk Hukukçu Kadınlar Derneği'nin raporunu, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'e sunduk
CİNSEL İSTİSMAR YASA TASARISINA PROTESTO
Çocuğun cinsel istismarı suçunda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı önergesinin görüşülmeden geri çekilmesi istendi.
İSTİNAF MAHKEMELERİ
Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Av. Süreyya Turan, 11 Mayıs 2016 Çarşamba günü CNNTÜRK Televizyonunda yayınlanan GECE GÖRÜŞÜ programına katılarak 20 Temmuz 2016 tarihinde hizmet vermeye başlayacak olan istinaf mahkemeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.
KADINLARA SESLENİŞ KONFERANSI
Üçüncü Bin Yıl Türkiye’sinden Kadınlara Sesleniş” Konferansı yüksek bir katılım ile gerçekleştirilmiştir.
BALAT KÜLTÜR MERKEZİ EĞİTİM PROGRAMI
Balat Kültür Merkezi’nde aile içi şiddet, çocuk istismarı, boşanma, miras, uyuşturucu gibi konularda halka temel bilgiler vermek amacıyla derneğimiz tarafından sunumlar gerçekleştirilmektedir.
ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERE KARŞI FARKINDALIK PANELİ
Çocuk Yaşta Evliliklere Karşı Farkındalık Panelinde, mülteci kadınlara erken evliliklerin cezai ve hukuki sonuçları Dernek Başkanımız Av. Süreyya Turan tarafından anlatılmıştır.
11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KONFERANSI 2017
11.10.2017 tarihinde düzenlenen “11 Ekim Dünya Kız çocukları Günü Konferansı 2017”ye dernek başkanımız Av.Süreyya Turan katılmıştır.
KADIN DERNEKLERİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE KADIN POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Sanem Ertan tarafından düzenlenen projede, Türkiye’deki kadın derneklerinden 209 tanesi seçilerek toplam 1045 dernek üyesi anket düzenlemek suretiyle, devletin kadın politikalarının Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve 6284 sayılı kanun bağlamındaki yeterliliklerinin, kız çocuklarının eğitimi, kadın sağlığı, doğum, kürtaj gibi konulardaki politikaların ve bu politikalara kadın derneklerinin bakış açısının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
KADIN HAKLARI VE OMBUDSMANLIK ÇALIŞTAYI
İnsan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere kurulmuş olup, Ombudsmanlık olarak Kadın Hakları İhlallerine İlişkin şikayetleri almaktadır.
ÇOCUK HUKUKU VE MEDYA
İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Türk Hukukçu Kadınlar Derneği ve Kadir Has Üniversitesince ortaklaşa düzenlenen “Çocuk Hukuku ve Medya” konulu Sempozyum